Giới thiệu

           Khoa KHTN hiện đảm nhận phần lớn công tác giảng dạy những môn Toán, Vật lý và Hóa học cho sinh viên Đại học, Cao đẳng của Trường. Khối lượng công tác giảng dạy của Khoa KHTN tăng hàng năm, đến nay là trên 10 ngàn giờ dạy với 10 môn học. Khoa đã nhận được Huân chương lao động hạng 3, nhiều bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ và bộ Công thương

          Hiện nay Khoa KHTN gồm có 2 bộ môn: Bộ môn Toán, Tự nhiên với 21 giáo viên cơ hữu trong đó có  2PGS, 9 tiến sĩ, 3 NCS, 9 thạc sĩ. Số lượng giáo viên thỉnh giảng hàng năm từ 5 đến 10 giáo viên, trong đó có nhiều người có học vị cao, công tác tại các trường Đại học, viện nghiên cứu.

Bạn cần hỗ trợ?