Kết quả Nghiên cứu khoa học của học kỳ 1 năm học 2018-2019

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tiến độ

Ghi chú

1

Nguyễn Minh Khoa

Trưởng khoa

10 bài đang gửi và một số bài đã được nhận đăng trên các tạp chí SCI,SCIE, SCOPUS, Tạp chí Quốc tế, tạp chí các trường ĐH trọng điểm.

 

2

Bùi Xuân Kiên

Phó trưởng khoa

01 báo cáo hội nghị trong nước

 

3

Trần Văn Thắng

Trưởng BMT

01 đề tài cấp trường, 03 bài bái báo đã được đăng và 05 đang gửi đăng trên các tạp chí SCI,SCIE, SCOPUS.

 

4

Trịnh Tuân

Giảng viên

02 bài trong nước đã được nhận đăng và 01 bài QT đã được đăng

 

5

Hà Hương Giang

Giảng viên

Đã được đăng 01 bài SCIE và 01 bài SCOPUS.

 

6

Nguyễn Như Quân

Giảng viên

Đã được nhận đăng 01 bài SCI.

 

7

Nguyễn Thu Hà

Giảng viên

01 bài 01 bài Tạp chí KHĐHQGHN và 01 bài đang gửi

 

8

Mai Văn Tuấn

Giảng viên

01 bài Tạp chí KHĐHQGHN, 01 bài hội thảo trong nước và 01 bài hội thảo Quốc tế.

 

9

Lê Thị Thúy

Giảng viên

01 bài Tạp chí Sư phạm 1, 01 bài Tạp chí Sư phạm 2 và 01 bài đã được nhận đăng trên báo Hàn Quốc.

 

10

Tống Thị Mai

Giáo vụ khoa

Đã được đăng 01 bài trên tạp chí điện và đời sống.

 

11

Lâm Trần Phương Thủy

Giảng viên

Có 01 bài đăng gửi.

 

12

Phan Thị Tuyết

Giảng viên

 01 trên tạp chí ĐH Thái Nguyên đăng.

 

 

Bạn cần hỗ trợ?