Tổ nữ công đã liên hoan tổng kết năm học 2019-2020

Tổ nữ công đã liên hoan tổng kết năm học và chia tay 02 cô. Cô Nguyễn Thị Bích Hải nghỉ hưu và cô Hà Thanh Hòa chuyển sang trường khác.

Bạn cần hỗ trợ?