Tổ nữ công KHTN,KNN và GDTC&QPAN đã tổ chức gặp mặt

Nữ công KHTN,KNN và GDTC&QPAN đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm để tổng kết sau kỳ 1 năm học 2018-2019. 

Bạn cần hỗ trợ?